Štandartné produkty

- Opieracie nohy pre stojany, pútače resp. figuríny
- Obaly na kalendáre
- Darčekové obaly na víno